I make books—I write, illustrate and design them. I'm a big fan of side projects which allow me to try out something new. I live and work in Warsaw, Poland. Usually I spend my free time with a backpack.​​​​​​​
Robię książki – to znaczy piszę, ilustruję i projektuję. Lubię też poboczne projekty, które pozwalają spróbować czegoś nowego. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Wolny czas spędzam z plecakiem.
Back to Top