Publication in the form of a box promoting sailing among children and youth. The idea of the project was to create an attractive and inexpensive print which would encourage the youngest to practice this great sport.
Publikacja w formie boxu promująca żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży.  Założeniem projektu było stworzenie przystępnego w formie i taniego w produkcji wydawnictwa, które zachęcało by najmłodszych do uprawiania tego wspaniałego sportu.

The child can explore eight two-sided boards about sailing and meet the great sailors whose stories have been collected in the booklet People of the Sea (text: Agata Komosa).
Na ośmiu, dwustronnych planszach dziecko poznaje kolejne tematy, z którymi spotka się jako początkujący żeglarz oraz postaci wielkich żeglarzy, których historie zostały zebrane w dołączonej książeczce Ludzie Morza (tekst: Agata Komosa).

Two ropes for practising the knots are included in the box. Box uzupełniają dwie liny do ćwiczenia węzłów.

The boards showing portraits of sailors were created completely analog—each element was cut out of paper or cardboard. Then hung upside down on threads and photographed.
Plansze przedstawiające portrety żeglarzy powstały całkowicie analogowo – każdy element wycinany był z papieru lub kartonu. Następnie wieszany do góry nogami na nitkach i fotografowany.
The project was made as part of my master diploma work in Poster and Editorial Design Studio of prof. Lech Majewski in the Graphic Art Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw. The work was honored with the Rector's Award, so I had to invite my fellows for a glass of rum.
Projekt powstał jako praca dyplomowa w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otrzymał Wyróżnienie Rektorskie, więc musiałem zabrać moich kamratów na jednego głębszego.
Size of the box: 175 × 245 mm
8 two-sided posters
2 ropes
1 book

digital print
🏆 Rector's Award

you might also like ☟

Back to Top