Activity book with tasks related to educational projects lead by the Goethe-Institut in Warsaw.
Aktywnościowy zeszyt z zadaniami nawiązującymi do projektów edukacyjnych, prowadzonych przez​​​ Goethe-Institut w Warszawie. 
Drawings of monsters from this task can be published on instagram under two hashtags:
#dasgoethekuschelmonster 
and #happygoethemoster.
Print this ☞page and draw your monster!
Rysunki potworów z tego zadania można publikować na instagramie pod dwoma hashtagami: #dasgoethekuschelmonster#happygoethemoster.
Wydrukuj tę ☞stronę i narysuj swojego potwora!
32 pages
format: 270 × 210 mm
saddle stitch booklet

text and illustrations:
Piotr Karski

coordination of the project:
Christoph Mohr

you might also like ☟

Back to Top