Graphic design of Four Roses for LucienneRoland Topor’s short story collection. Topor's texts are filled with surrealism, grotesque and black humor. Originally, a small edition has received the form of an absurdly thick picture book, in which the stories mix with hundreds of original illustrations and photos into an explosive cocktail of meanings and irony.
Opracowanie graficzne zbioru opowiadań Cztery róże dla Lucienne Rolanda Topora. Teksty Topora przepełnia surrealizm, groteska i czarny humor. Oryginalnie niewielkie wydanie otrzymało formę absurdalnie grubego picturebook'a, w którym treści mieszają się z setkami autorskich ilustracji i zdjęć w wybuchowy koktajl znaczeń i ironii. 
The project was made as part of my master diploma work in Book Design Studio of prof. Maciej Buszewicz and Daniel Mizieliński in the Graphic Art Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
To my mother's delight the project was honored with the Rector's Award.
Projekt powstał jako praca dyplomowa w Pracowni Projektowania Książki prof. Macieja BuszewiczaDaniela Mizielińskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ku rozkoszy mojej mamy, projekt otrzymał Wyróżnienie Rektorskie.
704 pages
format: 185 × 140 mm
lie-flat perfect binding

digital print, hand-sewn book
🏆Rector's Award

you might also like ☟

Back to Top