Tutu and the Animals
Who am I?— Tutu wonders. And he sets out in search of answers. On his way he meets all sorts of animals. To each, he is similar in some way—but he also differs from all of them. Will he finally realize who he actually is? Find out yourself! 
— blurb from the publisher
Kim jesteś? Tutu i zwierzęta
Kim jestem? – zastanawia się Tutu. I wyrusza w poszukiwaniu odpowiedzi. Na swojej drodze spotyka najróżniejsze zwierzęta. Do każdego jest pod jakimś względem podobny – ale od każdego czymś się też różni. Czy w końcu dowie się, kim właściwie jest? Przekonajcie się sami! 
– nota od wydawcy
When the first part of Tutu's adventures (Can You Catch Me? Tutu and the Vehicles) was published, many readers asked me: “what kind of animal is Tutu actually?” I couldn't quite answer that question, so I thought it would be great if Tutu looked for the answer himself.
Kiedy do księgarni trafiła pierwsza część przygód Tutu (Złapię Cię! Tutu i pojazdy), wiele osób pytało mnie: „jakim zwierzęciem jest właściwie Tutu?” Nie potrafiłem do końca odpowiedzieć na to pytanie, więc pomyślałem, że byłoby świetnie, gdyby Tutu sam poszukał na nie odpowiedzi.
🇵🇱 polish edition
Wydawnictwo Dwie Siostry
​​​​​​​

54 pages
format: 127 × 150 mm
cardboard book

you might also like ☟

Back to Top