Who built the railway across the Andes? Who invented the beauty salons? Who discovered the vitamins? Who first soared into the sky? Who invented the bulletproof vest? Who broke the secret ciphers of the enemy?

The Poles! Living long ago and quite recently. Intuitive and courageous people. Sometimes a little crazy, always stubborn. And incredibly hard-working.
Pionierzy
czyli poczet niewiarygodnie pracowitych Polaków


Kto zbudował kolej w Andach? Kto wymyślił salony piękności? Kto odkrył witaminy? Kto pierwszy poszybował w niebo? Kto wynalazł kamizelkę kuloodporną? Kto złamał tajne szyfry wroga? 

Polacy! Żyjący dawno temu i całkiem współcześni. Pomysłowi i odważni. Czasem trochę szaleni, zawsze uparci. I niewiarygodnie pracowici.
This book is a combination of a classic lexicon with anecdotes, sensations and gossips. Immersive—sometimes thrilling, and sometimes funny—a tale about the Poles who did what nobody did before or even didn’t think of. A reading that proves that
“Poles can do it!”.
Ta książka to połączenie klasycznego leksykonu z anegdotą, sensacją, plotką. Wciągająca – czasem mrożąca krew w żyłach, a czasem zabawna – opowieść o Polakach, którzy dokonali tego, co nikomu przed nimi się nie udało albo nawet nie przyszło do głowy. Lektura, która udowadnia, że Polak potrafi! 
Władysław Skoczylas, Highlander Outlaws' Parade (from Highlander Outlaws' Portfolio), 1919-1920, colored woodcut, 28,5 × 31 cm. Władysław Skoczylas, Pochód zbójników (z Teki zbójnickiej), 1919-1920, drzeworyt kolorowany, 28,5 × 31 cm. 
The character of the illustrations refers to the woodblock printing technique. Especially to the woodcuts by Władysław Skoczylas and also the illustrations by Ernesto García Cabral. I made the first trials of this technique in my ☞diploma work.
Charakter ilustracji nawiązuje do techniki drzeworytu. W szczególności do drzeworytów langowych Władysława Skoczylasa oraz ilustracji Ernesto García Cabral'a. Pierwsze wprawki w tym stylu zrobiłem wcześniej w mojej
☞pracy dyplomowej.
🇵🇱 polish edition
Wydawnictwo Dwie Siostry

🇬🇧 english edition
Wydawnictwo Dwie Siostry

text:
Marta Dzienkiewicz

graphic design:
Joanna Rzezak and Piotr Karski

112 pages
format: 250 × 200 mm
hard cover
🏆finalist of the Golden Pinwheel Young Illustrators Competition 2015China Shanghai International Children’s Book Fair
🏆nomination for The Literary Award of the Capital City of Warsaw 2014 for text and illustrations
🏆nomination for the Best Children's Book 2013 award for illustrations, Children's Literature Festival, Poland

Back to Top