​​​​​​​
is an illustrated mountain guide in the form of an activity book filled with knowledge. There are over 100 engaging tasks, puzzles and activity ideas waiting for the young explorers!
W góry!
to rysunkowy przewodnik górski w formie książki aktywnościowej napakowanej wiedzą. Na młodych zdobywców czeka ponad 100 wciągających zadań, łamigłówek i pomysłów na aktywności!
​​​​​​​
Find out where the mountains come from, how they grow and how they change. Learn to read the map, plan your hike and orientate yourself in the mountain terrain. Peep into the guts of a bear. Track down a wolf, a snow leopard or maybe even a Yeti! Solve the criminal riddle of a certain orchid. Play “woodpeckers and woodworms”. Try mountain sports and discover how to conquer the Seven Summits. These and dozens of other tasks are waiting for young mountain scientists and conquerors!
Dowiedz się skąd się biorą góry, jak rosną i jak się zmieniają. Naucz się czytać mapę, planować wędrówkę i orientować się w górskim terenie. Zajrzyj w trzewia niedźwiedzia. Wytrop wilka, śnieżną panterę, a może nawet Yeti! Rozwiąż kryminalną zagadkę pewnego storczyka. Zagraj w dzięcioły i korniki. Spróbuj górskich sportów i dowiedz się jak zdobyć Koronę Ziemi. Te i dziesiątki innych zadań czekają na młodych górskich badaczy i zdobywców!
Thanks to the open spine, the book opens completely flat, which allows to draw freely or to play the Winter Olympic Games hidden inside the book.
Dzięki zastosowaniu otwartego grzbietu książka rozkłada się zupełnie na płasko, co pozwala wygodnie po niej rysować czy rozgrywać zimowe igrzyska olimpijskie ukryte w środku książki.
🇵🇱 polish edition
Wydawnictwo Dwie Siostry

🇩🇪 german edition
Moritz Verlag

🇪🇸 spanish edition
Geo planeta

🇪🇸 catalan edition
Estrella Polar

The book was made in cooperation
with the Tatra National Park
224 pages
format: 288 × 205 mm
paper back with open spine
🏆 nomination in Wissenschaftsbuch des Jahres 2018, Austria
🏆 nomination in​​​​​​​ Wise Book of the Year 2016, Poland (Mądra Książka Roku 2016)
🏆 honorable mention of Gazeta Górska in The Best Publications on Mountains 2016, Poland (Najlepsze Wydawnictwa o Górach)
The premiere of the book took place at the foot of the Tatra Mountains in the Nature Education Centre of the National Park. It was accompanied by extremely safe lawn climbing workshops.
Premiera książki miała miejsce u stóp Tatr w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Premierze towarzyszyły warsztaty z ekstremalnie bezpiecznej wspinaczki trawnikowej.
The workshop referred to the doings of Monty Python ☞Climbing the North Face of the Uxbridge Road
Warsztaty nawiązywały do poczynań Monty Python'a ☞Wspinaczki Północną Ścianą Uxbridge Road

you might also like ☟

Back to Top